Una proposta per aprendre a llegir i escriure d’una manera integradora, funcional i reflexiva.

 Què treballem?

  • La competència comunicativa escrita.
  • L’ús de la llengua escrita en totes les àrees del currículum.
  • L’enfocament comunicatiu exigit en les proves de competències bàsiques.