Per valorar

Després de fer el quadern…

Una pauta per reflexionar i fer conscient l’alumnat sobre:

  • Què ha après.
  • Com ho ha après.