Per començar

Abans de fer el quadern…

Avaluació inicial per fer conscient l’alumnat del que sap i del que pot aprendre.