Utilització del material en el context de la programació d’aula

Material bàsic per al treball de llengua escrita a l’aula.

Material complementari: racons | tallers | treball individual.

Material de suport a casa: estiu | ampliació | reforç.